Köpevillkor

 

Allmänt om tjänsten

Dessa allmänna köpvillkor gäller för Norrköpings Tidningar Media AB, org. nr 556741-2340 NTM ansvarar för webbshopen https://shop.sn.se. I webbshopen kan du köpa utvalda produkter inom flera olika kategorier. För att slutföra ditt köp i webbshopen behöver du godkänna följande köpvillkor.
Definitioner: ”webbshop” avser den webbplats där du kan genomföra ditt köp av produkter och tjänster. 
Produkt” avser de fysiska produkter och tjänster som vid tidpunkt finns tillgängliga för beställning via webbshopen.  
Leverantörer” avser det företag som enligt avtal med NTM tillhandahåller de produkter som säljs i webbshopen. De flesta produkter som säljs i webbshopen lagerhålls och packas av våra leverantörer.  ”Leverantörer av tjänster” definieras under kapitel ”Köp av tjänster
Klarna” avser Klarna AB, org. nr 556737-0431 som tillhandahåller betalningslösningen som webbshopen använder för betalning av dina produkter. 
NTM” avser mediekoncernen Norrköpings Tidningar Media AB, org. nr 556741-2340 Sörmlands Media ingår i mediekoncernen NTM.

 

Beställning
För att handla i webbshopen måste du vara minst 18 år. Du beställer dina produkter och tjänster i webbhopen genom att i kassan fylla i dina leveransuppgifter och betaluppgifter och sedan slutföra ditt köp. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor. Efter att du genomfört din beställning skickas en orderbekräftelse till angiven e-postadress. Du ansvarar för att leveransuppgifterna vid beställning är korrekta. Sörmlands Media reserverar sig för eventuella felaktigheter i tex angivande av pris, leveranstid, bilder etc. och förbehåller oss rätten att korrigera detta i efterhand. All bildinformation i webbshoppen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Sörmlands Media ansvarar inte för information i webbshoppen som kommer från samarbetspartners eller en tredje part. 
Efter slutförd order hanteras din order i de flesta fall av leverantören. Vi samarbetar med flera lokala och nationella leverantörer som lagerhåller och packar produkterna för vidare hantering av distributionsbolaget. Om du har frågor gällande din beställning är du välkommen att kontakta vår kundservice.

 

Leverans
Produkter som finns i lager levereras normalt inom den leveranstid som anges i kassan. Då produkter kan ha olika leveranstid beroende på leverantör anges den estimerade leveranstiden för din produkt i kassan samt i orderbekräftelsen som skickas via e-post. Om du beställt produkter från olika leverantörer levereras dessa som separata paket och kan ha olika leveranstid.  
Dina produkter levereras via morgontidningsdistributionen och distributionsbolaget Svensk Hemleverans, samt Early Bird som är ett nätverk av morgontidningsdistributörer. Svensk hemleverans distribuerar b.la. de lokala tidningarna Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren, SN och Strängnäs Tidning. 
Produkterna levereras till den leveransadress som du anger i kassan. Du ansvarar själv för att kontrollera att du angett korrekt leveransadress. Paketet hängs i en påse på postlådan och du bor i hus och på dörren om du bor i flerfamiljshus. Mindre paket läggs i postlådan. När din produkt är levererat får du information om detta.
Produkterna levereras endast till adresser i Sverige. Om inte annat anges och en leverans tar mer än 15 arbetsdagar och detta inte beror på dig har du rätt att häva köpet. När en produkt levereras till leveransadressen övergår ansvaret för produkten till dig som kund.

Force majeure NTM har rätt att inte fullfölja leveranser av produkter till följd av omständigheter utanför NTMs kontroll såsom arbetskonflikt, naturhändelse, krig, allmän varubrist, allvarlig smittspridning, sjukdom, myndighetsbeslut eller dylikt. NTM ålägger sig att informera dig om det föreligger omständigheter som kan innebära att denna bestämmelse tillämpas. 

 

Retur och ångerrätt
Kund som köper Produkter från NTM har 14 dagars ångerrätt från dagen efter att du som kund mottagit varan. För en giltig ångerrätt ska du kontakta vår kundservice via e-post, ange ordernummer samt namn och adress. Du får sedan en returetikett via e-post. Varan lämnas till närmaste postombud för PostNord och returneras därefter till NTM /leverantören. Återbetalning sker när produkten har mottagits och hanteras av Klarna. Det kan ta några bankdagar innan återbetalningen syns på ditt bankkonto. Produkten ska returneras till NTM/leverantören i oanvänt skick. Produkten ska vid retur paketeras på ett sätt så att skador ej uppkommer. Packa gärna produkten i det emballage som användes när du mottog produkten. Om dessa riktlinjer ej följs har NTM rätt att neka returen. 
Ångerrätten gäller inte: produkter som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en personlig prägel, produkter med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso - eller hygienskäl, livsmedel, blommor, ljud -eller bildupptagningar med bruten försegling.

 

Reklamation och garanti
Om din produkt är felaktig eller om du är missnöjd med din produkt vänligen kontakta vår kundservice så hjälper vi dig. Vi följer sedan upp reklamationen med leverantören. Fel och brister beträffande produkten ska omgående efter att de har, eller borde ha, upptäckts reklameras till NTM. Dock senast 1 månad från den tidpunkt då kunden märkt eller borde ha märkt felet. Om reklamation inkommer senare än detta anses kunden ha förlorat sin rätt att åberopa felet.  Om produkten är skadad vid mottagandet samt om emballaget kring produkten är skadat skall en bild på skadan bifogas till reklamationen. Reklamationer skickas med fördel per e-post till vår kundservice. Ange ordernummer, namn och leveransadress.
Vissa av produkter kan omfattas av garanti. Garantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel och inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av produktens funktion och utseende. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Ansvarsbegränsning NTMs ansvar för krav på grund av skada och fel på produkt är begränsat till ett maximalt belopp motsvarande den totala kostnaden för din beställning som anges i beställningsbekräftelsen.

 

Betalning
Alla priser i webbshopen anges inklusive moms och skatter. Uppenbara skrivfel och misstag i prisangivelser är oförbindande för NTM. Alla specialerbjudanden och kampanjer marknadsförs som sådana.

Klarna Alla betalningssätt hanteras av Klarna. Klarna gör det enkelt och tryggt att handla i webbshopen. Vid betalning med kort skickas du vidare till en säker sida där du tryggt kan fylla i dina kortuppgifter och genomföra betalningen. NTM hanterar aldrig kundens kortuppgifter.  

 

Köp av tjänster

Definitioner: ”tjänster” avser de tjänster och digitala produkter som vid var tid finns tillgängliga för beställning i webbshopen såsom biljetter, bokningar och liknande.

”Leverantörer av tjänster” avser leverantörer av exempelvis biljetter till evenemang, nöjesparker, sevärdheter, museum, turguide, resor och liknande.

 

Beställning
Vid beställningen är du skyldig att uppge de uppgifter som efterfrågas av NTM såsom namn, adress, e-postadress. En beställning av en tjänst via webbshopen är bindande först sedan en orderbekräftelse har skickats till dig och du har fått tjänsterna levererade. Orderbekräftelsen innehåller ett unikt ordernummer för din beställning av tjänsten. I samband med beställning av en tjänst åtar du dig en betalningsförpliktelse gentemot NTM för den beställda tjänsten.

Informationen om tjänsterna i webbshopen är baserad på information från leverantörerna av tjänsterna. Leverantörerna ansvarar för att informationen är korrekt. I fall av vissa tjänster, till exempel biljetter har leverantörerna rätt till att uppdatera priser, antal tillgängliga biljetter och annan information som visas i webbshopen.

Eventuell åldersgräns för nyttjande av tjänst framgår i webbshoppens beskrivande text om tjänsten. Om du beställer en tjänst åt en minderårig ansvarar du för beställningen och är betalningsskyldig

Leverans
Tjänster köpta i webbshopen levereras digitalt till den e-postadress som du uppger i kassan. Vid beställning av tjänster kan e-postleveransen av orderbekräftelse till e-postmottagaren fördröjas på grund av störningar i hanteringen av e-post utanför NTMs kontroll. Köparen är fullt betalningsansvarig för dubbelbokningar som sker på grund av oaktsamhet vid beställning.

Särskilda villkor
För vissa tjänster gäller Särskilda Villkor. Kontrollera noggrant uppgifterna för din valda tjänst innan du genomför din beställning.

För vissa tjänster gäller Särskilda Villkor som finns tillgängliga på Leverantörernas webbplatser rörande ditt besök. Tag del av de Särskilda Villkoren innan du genomför din beställning. Läs det finstilta noggrant under biljettinformation på vår plattform eller på Leverantörens webbplats. Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns.
 

Avbeställning av Tjänst 
Biljetter och bokningar till ett tidsbestämt evenemang kan inte avbeställas eller ändras. Du har ej rätt till återbetalning av priset. Även vid utebliven ankomst saknar du rätt till återbetalning av det förskottsinbetalade beloppet. NTM ansvarar ej för de eventuella konsekvenser som kan uppstå till följd av din försenade ankomst.

 

Ångerrätt vid köp av Tjänster
Ingen ångerrätt utgår för biljetter och bokningar till tidsbestämt evenemang (se ovan). Vid inställda och flyttade evenemang har du rätt till full återbetalning. Du ska då meddela oss inom 30 dagar från att informationen har publicerats i webbshopen. Efter 30 dagar förlorar du rätten till återbetalning. Om evenemanget flyttas till ett annat datum gäller dina biljetter och bokningar under det nya datumet. All information framgår i webbshopen under respektive tjänst.

 

Fel och brister beträffande tjänster
Reklamation, fel eller brister i de avtalade tjänsterna ska omgående efter att de har, eller borde ha, upptäckts reklameras till NTM eller den leverantör som omfattas av den beställda tjänsten. Reklamerade fel av tjänsten ska avhjälpas av NTM. NTM förbehåller sig rätten att låta berörd Leverantör avhjälpa felet på platsen där tjänsten utövas. Erbjuder sig NTM, eller berörd Leverantör, att avhjälpa felet kan du inte därefter kräva prisavdrag eller häva avtalet till följd av felet. Kunden saknar rätt att åberopa fel mot NTM som inte reklamerats på så sätt angetts ovan. Reklamationer avseende fel i tjänsten kan med fördel skickas per e-post till NTM på följande e-postadress: biljett.ehandel@ntm.eu. Information om reklamationen ska skickas till NTM inom 30 dagar från den tidpunkt då kunden märkt eller borde ha märkt felet annars anses kunden ha förlorat sin rätt att åberopa felet.

 

Ansvarsbegränsning 
NTMs ansvar för krav på grund av skada och fel är begränsat till att endast omfatta direkta skadeverkningar som har drabbat dig och som orsakats av oaktsamhet från vår sida. NTMs ansvar är begränsat till ett maximalt belopp motsvarande den totala kostnaden för din beställning som anges i beställningsbekräftelsen. NTM är inte ansvarig för genomförandet av evenemangen eller dess kvalité och innehåll. För inbetalda förskottsbetalningar av Tjänsterna har NTM, i enlighet med reglerna i resegarantilagen (1972:204), ställt erforderlig säkerhet till Kammarkollegiet i Stockholm.

 

Din persondata hos NTM
Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar din data till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter och övriga data alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

 

Din persondata hos NTM
Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar din data till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter och övriga data alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

 

Personuppgiftsansvarig: Mediekoncernen NTM AB, org nr. 556741-2340 med adress Stohagsgatan 2, 602 28 Norrköping, är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.

 

Personuppgifter: I samband med din beställning behöver du ange dina personuppgifter. De uppgifter vi sparar är förnamn, efternamn, fullständig adress, e-post, telefonnummer, köphistorik.  Dessa uppgifter används av NTM AB, leverantören, Klarna och våra distributörer för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss i form av hantering av din beställning, leverans och uppföljning. NTM har även rätt att nyttja lämnade personuppgifter för försäljningsstatistik och analys. De kan även användas för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och relevanta rekommendationer.

 I och med att du slutför ditt köp så godkänner du att vi lagrar och använder de personuppgifter du själv har registrerat. All insamlad information skyddas med säkerhetssystem och säkerhetsrutiner för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter.

Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi använder dina uppgifter för att sända meddelanden till dig i marknadsföringssyfte. Du har dock rätt att tacka nej till sådana utskick, vilket du gör genom att använda dig av svarsfunktionen i e-postmeddelanden, sms. Är du under 16 år får vi inte skicka marknadsföring till dig.

 

Personuppgiftsbiträde: Personuppgifter kan komma att lämnas ut för behandling för NTMs räkning genom ett s.k. personuppgiftsbiträde. I sådant fall kommer ett skriftligt avtal upprättas för att reglera personuppgiftsbiträdets hantering av personuppgifterna och personuppgiftsbiträdet kommer inte ha rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter personuppgiftsbiträdet åtagit sig mot NTM. Som exempel på tredje part som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas de leverantörer vi samarbetar med.

 

Rättslig grund: NTM behandlar lämnade personuppgifter på den rättsliga grunden att det är nödvändigt för att uppfylla parternas avtal.  Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som vi har registrerat på dig. Om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

 

Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter som huvudregel under avtalstiden med dig som kund och i ett år därefter, men vissa uppgifter kan sparas längre beroende på ändamålet med behandlingen. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Cookies
Vi använder cookies på våra webbplatser, de ger oss möjlighet att se hur webbplatsen används samt för att ge dig anpassade webbplatser med relevant information samt relevanta annonser och erbjudanden.

För att läsa mer om hur NTM hanterar personuppgifter besök https://kundid.se/

 

Kontakta oss
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor. 
Vår kundservice är öppen helgfria vardagar mellan kl. 8 -15
Du når vår kundservice via:
E-post: shop@sn.se